Artikel 1 → Restitutiebeleid

› Bij de daadwerkelijke aankoop van software en goedkeuring na betaling wordt uw licentie voor verkoop geactiveerd. Na het ontvangen van de licentie hebt u geen recht op restituties of teruggaven. Dit komt omdat er geen enkele controle kan zijn of de licentie al dan niet gebruikt is of in de toekomst zal gebruikt worden en daarom is het herroepingsrecht hier niet van toepassing zoals de wet ook voorziet. De bepalingen, en met name artikel 16/m, van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, zijn hierin duidelijk » hier lezen

 

Nadat het product is bekeken op het CD-Keys.be platform, heeft de klant alleen recht op terugbetaling van CD-Keys.be als:

    • Het product (activeringscode) is niet zoals beschreven (als sommige inhoud ontbreekt).
    • Het Product (activeringscode) werkt niet zoals verwacht (aangegeven als ongeldig of gebruikt wanneer de Klant het op het juiste platform probeert te activeren). Het is belangrijk dat de klant ons alvorens vraag terugbetaling eerst contacteert via e-mail of whatsapp, we bekijken dan het probleem en zorgen dat het opgelost word. Dit kan d.m.v. aanlevering nieuwe key. Blijft het probleem aanwezig kunnen we een voorstel doen voor terugbetaling/refund.

› Als het verzoek van de Klant om terugbetaling wordt ingewilligd, zal CD-Keys.be het door de Klant betaalde geld terugstorten naar dezelfde bron waar de oorspronkelijke betaling werd gedaan.

› Om de Klant in staat te stellen zijn / haar rechten uit hoofde van Sectie 1.3 uit te oefenen, moet de Klant voldoende bewijs van de relevante tekortkomingen overleggen, evenals het bewijs dat dergelijke tekortkomingen reeds bestonden tijdens de aankoop van het Digitaal Product.

Artikel 2 → Klachten

» Download hier ons » formulier voor herroeping ( Duits )

› Als Klanten een schending van hun rechten hebben ondervonden die is veroorzaakt door de CD-Keys.be-services die worden aangeboden in de algemene voorwaarden en / of het privacybeleid, hebben ze het recht om een ​​klacht in te dienen. De klacht moet naar CD-Keys.be worden gestuurd via e-mail.

› Communicatie met de ondersteuning van CD-Keys.be verloopt via het e-mailadres info@cd-keys.be.

› CD-Keys.be spant zich in om alle klachten zeker binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst te laten oplossen.

  De klacht moet deze informatie bevatten:

    • bestelinformatie waarover de klacht is ontstaan;
    • welke rechten zijn geschonden;
    • beschrijving van de omstandigheden waaronder de rechten zijn geschonden.

› Elk geschil, controverse of claim die voortvloeit uit of verband houdt met de » algemene voorwaarden, de schending, beëindiging of geldigheid ervan, zal definitief worden beslecht in de respectievelijke rechtbank van België te arrondissement Kortrijk met inachtneming van de bevoegdheidsregels.

Download hier
» formulier voor herroeping / retour pdf versie
( Duits )